Arrow Electronics, Inc.


Náš certifikovaný lektor Martin Raška se podílel na tvorbě nových knih pro kurzy Check Point Certified Troubleshooting, kdy se přímo účastnil testování a technické revize textu.

Dále spolupracoval při tvorbě nových otázek pro certifikační zkoušku.

Naše Check Point kurzy jsou v těch nejlepších rukou.
Neváhejte si vybrat kurz a registujte se ještě dnes.

CCTA contributor

CCTE contributor

Check Point Certified Troubleshooting Administrator (CCTA) R81.20

Check Point Certified Troubleshooting Administrator (CCTA) na tomto školení se naučíte porozumět konceptům a dovednostem potřebným k řešení problémů, které mohou nastat při správě prostředí. Naučíte se, jak provádět „basic troubleshoting“ pro jednotlivé komponenty systému.

Termíny školení:
08.02.–09.02. 2024
25.04.–26.04. 2024

Check Point Certified Troubleshooting Expert (CCTE) R81.20

Check Point Certified Troubleshooting Expert (CCTE) na tomto školení se naučíte pokročilé postupy pro řešení složitých problémů, které mohou nastat při správě prostředí. Naučíte se, jak provádět „deep troubleshoting“ pro jednotlivé komponenty systému.

Termín školení: 
27.–28.06. 2024