Arrow Electronics, Inc.
23 zář 2021

SSL/TLS a Základy VPN

 data-udi=

Jediné termíny v H2

Na podzim jsme opět zařadili do naší nabídky školení kurzy, které byly bohužel vzhledem k okolnostem v posledním roce odložené.

Mezitím prošly obsahy těchto kurzů aktualizací!

SSL/TLS

Termín školení: 25.–27.10.

Pro zajištění důvěrnosti a autenticity přenášených informací se v prostředí internetu nejčastěji používá termín SSL/TLS.
Jedná se o vrstvu zajišťující kryptografickou ochranu (tedy šifrování a detekci změny dat). Vzhledem k legislativě a obecnému vývoji kladoucímu důraz na soukromí se toto školení věnuje vysvětlení vztahů tak, aby bylo možné chránit informace společnosti a zákazníků. Zároveň nastiňuje vztahy k evropským nařízením (GDPR, eIDAS), zákonům (kybernetický zákon) a používaným oborovým normám.

 

Více informací a online registrace zde

Základy VPN technologií

Termín školení: 25.–27.10.

Pro zajištění bezpečného spojení mezi pobočkami nebo pro vzdálený přístup uživatelů se používají VPN sítě (Virtual Private Network). Kryptografie zde použitá zajišťuje ochranu přenosu před neoprávněným přístupem a modifikací přenášených dat další stranou. Cílem je poskytout kompletní penzum platformově nezávislých informací tak, aby bylo možné splnit následující podmínky. Chránit citlivá data, vhodně volit technologie dle požadavků, porovnat výhody a nevýhody jednotlivých řešení a zajistit soulad se zákonnými a oborovými normami.

 

Více informací a online registrace zde